SALARIS

Salaris

Salaris

Blog Article

chk
In thesauriebeheer is een loonlijst de lijst van werknemers van een bedrijf die recht hebben op betalingen en andere arbeidsvoordelen en de bedragen die elk van hen zou moeten ontvangen. Samen met de bedragen die elke werknemer zou moeten ontvangen voor de gewerkte tijd of uitgevoerde taken, kan payroll ook verwijzen naar de administratie van een bedrijf van betalingen die eerder zijn gedaan aan werknemers, met inbegrip van salarissen en lonen, bonussen, en ingehouden belastingen, of de afdeling van het bedrijf die zich bezighoudt met compensatie.
Ga hier voor de beste Administratie van Nederland!
Een van de manieren waarop de salarisadministratie kan worden afgehandeld is in-house, wat betekent dat een bedrijf alle aspecten van het salarisadministratieproces zelf afhandelt, met inbegrip van urenstaten, het berekenen van lonen, het produceren van looncheques, het verzenden van de ACH (Automated Clearing House), voor eventuele directe stortingen, en het overmaken van eventueel noodzakelijke belastingbetalingen. De loonlijst kan ook worden uitbesteed aan een full-service loonlijstverwerkingsbedrijf. Wanneer een bedrijf ervoor kiest zijn loonlijst uit te besteden, kunnen de timesheets, de loonberekeningen, de aanmaak van loonbrieven, de directe stortingen en de belastingafdrachten geheel of gedeeltelijk door het loonlijstbedrijf worden afgehandeld.
Payroll speelt om verschillende redenen een belangrijke rol in de interne bedrijfsvoering van een bedrijf. Vanuit boekhoudkundig oogpunt zijn de loonlijst en de loonbelasting onderworpen aan wet- en regelgeving. De salarisadministratie in de V.S. is onderworpen aan federale, staats- en lokale regelgeving, met inbegrip van vrijstellingen voor werknemers, het bijhouden van gegevens en belastingvereisten. De loonlijst speelt ook een grote rol vanuit het oogpunt van human resources. Fouten in de salarisadministratie, zoals te late of onjuiste loonstrookjes, zijn een gevoelig onderwerp dat spanningen kan veroorzaken tussen werknemers en hun werkgevers. Een vereiste om het moreel van de werknemers hoog te houden is dat de lonen nauwkeurig en tijdig worden uitbetaald, omdat werknemers zeer gevoelig zijn voor eventuele fouten in de loonlijst

Report this page